2021
ÅRSRAPPORT

Næringsforeningen i Drammensregionen

INNHOLD

Næringsforeningen har i 2021 hatt høyere aktivitet enn vi trodde var mulig. 2020 skulle alene være det mest spesielle året siden 2. verdenskrig. Men 2021 ble mye av det samme.
Velkommen til årsrapporten for Næringsforeningen 2021.

ÅRSRAPPORT

 

ÅRSKAVALKADE

2021 har vært et godt år for Næringsforeningen, med svært høy aktivitet, selv med pandemien som selvsagt har lagt begrensninger.

INNSIKT 2021

Næringslivsdagene revitaliseres og blir «Innsikt». Magasinet kjøpesenter og Børsen festsal var lokasjon for den aller første versjonen av Innsikt, som ble gjennomført 25.-26. august.

 

NYTT I 2021

Nytt i 2021_Innsikt_alt2 1.jpg

INNSIKT 2021

Ny møteplass for næringsliv, utdanning, det offentlige og befolkningen. 

Nytt i 2021_NOV 1.jpg

NOV

 Målet med Næringsalliansen Oslofjord Vest (NOV) er å sikre at næringslivets stemme blir hørt, og styrke samarbeidet på tvers av kommunene.

Nytt i 2021_Grunderboost.JPG

GRÜNDERBOOST

Gratistjeneste for bedrifter i startfasen - nå med nytt navn og ny innpakning.

 
LEDER
Gundersen-Terje_0014_lowres-240x300.jpg

TERJE GUNDERSEN

Styreleder

Vi har levert!

Næringsforeningen har i 2021 hatt høyere aktivitet enn vi trodde var mulig. 2020 skulle alene være det mest spesielle året siden 2. verdenskrig. Men 2021 ble mye av det samme. Til tross for omfattende utfordringer – har vi levert!

Vi har befestet vår sentrale posisjon i kommunene i Drammensregionen gjennom brede tiltak. Til sammen 95 arrangement i dette koronaåret dokumenterer en næringsforening på offensiven.

 

Vi har på nytt vært kreative, formidlet gode ideer og tatt nye initiativ. Styret er meget tilfreds med grepene som er gjort. Det er gjort omfattende arbeid under konstant beredskap. Svært mye er videreført, ikke minst ved hyppig digitalisering av tiltakene.

 

Vi har holdt fast som et grunnleggende prinsipp å være en aktiv pådriver overfor offentlig sektor. Det er en av våre viktige oppgaver. Noe har vært gjort fysisk, men svært mye digitalt. Vi har vektlagt å utvikle nye arbeidsformer.

 

Arbeidsåret i Næringsforeningen har vært sterkt preget av koronasituasjonen i samfunnet. Frem til sommeren arbeidet vi i stor grad digitalt. Men ved de lettelser som da ble gjennomført, endret vi vår struktur. Vi arrangerte et stort antall fysiske møter og konferanser etter sommeren.

 

En hovedoppgave for Næringsforeningen er å ha møteplasser for næringslivet i regionen. Etter sommeren var vi i stor grad i en normal situasjon, inntil nedstengningen igjen i desember.

 

Næringsforeningen skal både utvikle kompetanse, ta grep om aktuelle tema,

være pådriver for et dynamisk næringsliv og ikke minst – være selve møteplassen. Det siste er viktig både for oss som enkeltpersoner og for våre medlemsbedrifter.

 

Ressursgruppene i foreningen har hatt trange arbeidsvilkår under

pandemien, selv om digitale løsninger har vært nyttig for aktivitetene. Vi har videreutviklet vårt arbeid i forbindelse med «Det grønne skiftet» ved å rigge en ny gruppe for «Sirkulær økonomi». Den kommer i tillegg til gruppen «Bærekraft».

 

Styret berømmer administrasjonens grep med videreføring av digitale løsninger. En lang rekke med teams-tiltak som webinarer, ressursgruppemøter, konferanser og andre tiltak er gjort. Dessuten er det produsert et antall på 16 «NæringsRapporten» med portretter og reportasjer fra regionalt næringsliv.

 

Vi er midt i en omfattende utbygging av Drammenssamfunnet. I noen år har det vært arbeidet med nye intercitytiltak på jernbanen, inkl. ny Drammen stasjon. Kostnadene her blir 15 milliarder kroner. En ny bybru skal åpnes sommeren 2025 til en kostnad på ca. 600 mill. kroner. 21. mai 2025 skal det nye sykehuset åpne med en kostnad på 11 milliarder kroner. Planen er å samtidig åpne den nye helseparken til 5 milliarder kroner. Næringslivet ser frem til etableringen av disse helsevirksomhetene. Både av hensyn til kompetanseutvikling, men ikke minst fordi disse tiltakene gir flere tusen nye arbeidsplasser.

 

Til sammen er det regionale utbyggingsprosjekter de nærmeste årene på 32 milliarder kroner.

 

Et annet viktig utviklingsprosjekt er etableringen av en ny elektrisk ferge i rute innerst i Drammensfjorden. Den første fergeturen bør tas med statsministeren om bord, fra sentrum til det nye sykehuset ved åpningen av dette.

 

Den offentlige forvaltning har de siste årene vært igjennom betydelige endringer. Den nye storkommunen Drammen – inkl. Svelvik og Nedre Eiker, har funnet sin form og sine rutiner. Næringslivet har etablert nyttige kontakter og samarbeidet synes å være i god utvikling.

 

Det som imidlertid preger avslutningen av 2021 er den nye fylkeskommunen Viken sin fremtid. Den fremstår for folk flest mindre hensiktsmessig med sin store utstrekning fra svenskegrensen til Hardangervidda og en befolkning på 1,2 millioner mennesker.

 

For næringslivet er imidlertid dette akseptabelt. Selv om avstandene er store og relasjonsbygging mot den personellmessig store forvaltningen av Viken er krevende, har kommune- og fylkesgrenser aldri vært en umulighet for et dynamisk næringsliv. Heller tvert imot i mange saker; større rasjonale, mer enhetlig behandling og færre offentlige parter å forholde seg til. I den nye Støre-regjeringens såkalte «Hurdalsplattform» heter det at «Det skal i løpet av 2021 settes i gang en prosess for å gjenopprette Akershus, Buskerud og Østfold basert på en søknad fra fylkestinget i Viken». Vi er nå ved starten av en mulig gjenopprettingsprosess. Næringsforeningens syn er å beholde Viken av rasjonelle årsaker. Tidlig i 2022 får vi en avklaring i saken.

 

Drammensregionen er sentralt plassert på Østlandet med 2 millioner mennesker innen en times kjøring. Vi er anerkjent som en gründerregion, midt i smørøyet kommunikasjonsmessig med veier, jernbanelinjer og en havn sentralt i byen. Vi arbeider hardt for å forankre regionen som den mest attraktive og næringsvennlige regionen på Østlandet.

 

Gründerhuset i regi av Næringsforeningen åpnes våren 2022. Dette blir en stor lokal begivenhet som vi gleder oss til. 

 

Vi har en organisasjon som bidrar med mange aktiviteter til glede for bedrifter og befolkningen i Drammensregionen – en region som er i stor og spennende utvikling.  

 

Dette kommer ikke minst våre medlemsbedrifter til gode!      

Terje Gundersen

Styreleder i Næringsforeningen i Drammensregionen

Eiendom_DSC03262.jpg

MØTEPLASSER

Vi skaper møteplasser, utvikler relasjoner og informerer. Vi jobber for vekst og utvikling og et bærekraftig næringsliv.

 

Covid-19-pandemien har satt sterke begrensninger for fysiske møteplasser dette året.

 

Foto: Godt Sagt

Bærekraftkonferansen_1.jpg

BÆREKRAFTKONFERANSEN 2021:

NEXT LEVEL

29. september arrangerte Næringsforeningen Bærekraftkonferansen for tredje gang.

 
NÆRINGSFORENINGEN

OM NÆRINGSFORENINGEN

 

Næringsforeningen i Drammensregionen ble stiftet 1. mars 1847. Foreningen er en partipolitisk uavhengig interesseorganisasjon som samler

Drammensregionens næringsliv.

 

Næringsforeningen i Drammensregionen har en unik posisjon overfor kommunene og fylket i næringslivssaker.

 

Det holdes jevnlig møter med den politiske og administrative ledelsen i alle kommunene. Til disse møtene kan våre medlemmer spille inn saker de er opptatt av.

 

Medlemskapet i Næringsforeningen gir tilgang til et betydelig nettverk av beslutningstakere i regionens næringsliv.

 

Foreningen finansieres gjennom medlemskontingent, administrasjons- og prosjektinntekter, handelskammervirksomheten og deler av avkastningen på foreningens fondsmidler.

 

Næringsforeningen hadde ved årsskiftet 10 medarbeidere. Næringsforeningen i Drammensregionen er en av landets største næringsforening med ca. 1000 medlemsbedrifter ved utgangen av 2021.

 

Vår hovedrolle er å ivareta næringslivets interesser og tilby arenaer for utvikling og vekst.

Næringsforeningens strategiplan finner du her

MEDARBEIDERE I 2021

kjolstad_rune_06_2020_0006.jpg

RUNE KJØLSTAD

Daglig leder

Brunsell_Cecilie_Bjørgan_0005_lowres.jpg

CECILIE BJØRGAN BRUNSELL

Leder strategi og næringsutvikling

Ween_Rustad_trude_001.jpeg

TRUDE WEEN RUSTAD

Leder administrasjon og kommunikasjon

Berg_van_Putten_toril.jpeg

TORIL BERG VAN PUTTEN

Handelskammer- og adm. konsulent

fevang_hilde_001.jpeg

HILDE FEVANG

Handelskammer- og adm. konsulent

Afzal_Adnan_0074_lowres.jpg

ADNAN AFZAL

Fagleder samfunn og innovasjon

Rasmussen_Herborg_Maria_Børve_0026.jpg

HERBORG MARIA BØRVE RASMUSSEN

Prosjektkoordinator

wang_tom_0008.jpeg

TOM WANG

Markedssjef

_DSC9315_web.jpg

LISBETH TORKILDSEN

Prosjektleder Grûnderboost

dnf_freilem_dankert_0028.jpg

DANKERT FREILEM

Strategisk rådgiver

STYRET I NÆRINGSFORENINGEN 2021

Styret2021_FotoTT.jpg

Bak fra venstre.: Rune Kjølstad, daglig leder Næringsforeningen, Ivar A. Vannebo, Terje Gundersen og Truls Moholdt. Foran fra venstre.: Sondre Nygård, Elisabeth Lohk, Lise Maren Brock Tynes og Heine Lund-Olsen. Ikke på bildet: Kåre Rødssæteren og Eva Sundberg. Foto: Torbjørn Tandberg.


 Foto: Torbjørn Tandberg

 
STRATEGIPLAN

STRATEGI 2020-2025

Næringsforeningens hovedrolle er å ivareta næringslivets interesser og tilby arenaer for utvikling og vekst.

 

For å fylle denne rollen best mulig, og for å legge til rette for en sunn og god samfunns- og næringsutvikling, har foreningen lagt begrepet bærekraft til grunn for strategien 2020 – 2025.

Verdier:

Engasjert - Nær - SolidUredd

 

Visjon:

Drammensregionen skal være næringslivets kraftsenter på Østlandet

 

Slagord:

Sammen for bærekraftig vekst

 

Hovedsatsningsområder 2020-2025:
 

 • Strategisk kompetansestyring

 • Bærekraftig næringsliv

 • Nettverkssenteret som skaper verdi i regionen

 • Markedsundersøkelser og analyse

 • Kommersielle forretningsområder

Næringsforeningens fullstendige strategiplan finner du her

Innsikt_DSC02975.jpg

INNSIKT 2021

Næringslivsdagene revitaliseres og blir «Innsikt»

Magasinet kjøpesenter og Børsen festsal var lokasjon for den aller første versjonen av Innsikt, som ble gjennomført 25.-26. august.

Foto: Simen Falck Evensen

 

MEDLEMMER

 

Ved utgangen av 2021 hadde Næringsforeningen ca. 1000 medlemmer.

 

I den vanskelige covid-19 situasjonen, var det mange næringsdrivende som ønsket å være en del av Næringsforeningen, og vi fikk 95 nye medlemmer gjennom 2021.

 

78 % av medlemsbedriftene kommer fra Drammen kommune. 11 % kommer fra Lier kommune, og 5% fra Øvre Eiker kommune. De øvrige 6 % prosentene er studentmedlemmer, personlige medlemmer, eller kommer fra nærliggende kommuner.

 

Rekrutteringen av nye medlemmer har skjedd gjennom målrettet arbeid, hvor nyetablerte bedrifter er kontaktet med invitasjon til å bli medlem. Vi har også hatt tettere kontakt med studentmiljø ved USN, noe som har ført til flere studentmedlemmer. Studentmedlemskap er viktig, ettersom mange av disse vil være ledere og ansatte i regionens næringsliv på sikt.

 

Vi har opplevd noe frafall ved konkurser, eller avvikling av avdelinger etc. Like viktig som verving av nye medlemmer, er å beholde eksisterende. Gjennom et høyt aktivitetsnivå digitalt ved gjennomføring av Videokonferanser og Webinarer, samt god synlighet i konvensjonelle og sosiale medier, opplever vi at nåværende medlemmer setter pris på sitt medlemskap.

RAGNHILD HAANING OG HANS ARNE ODDE FIKK NÆRINGSFORENINGENS HEDERSMERKE

Hedersmerke_Foto_TT.jpg

Under en tilstelning i Børsen, fikk de to tildelt den høythengende æresbevisningen av styreleder i Næringsforeningen, Terje Gundersen.

Foto: Torbjørn Tandberg

Hedersmerke_2_Foto_TT.jpg

GERD BARTH THORSBY –
ÆRESMEDLEM I NÆRINGSFORENINGEN

Æresmedlem_Gerd_Foto Sønstrød.jpg

24. mars 2021 | Generalforsamlingen vedtok enstemmig at Gerd Barth Thorsby utnevnes til nytt æresmedlem av foreningen. Næringsforeningen har fra før tre gjenlevende æresmedlemmer. Disse er Emil Onshuus, Petter Langum og John Erik Nilsen. Et æresmedlemskap henger meget høyt.

 

– Det er særdeles hyggelig at Gerd er utnevnt til æresmedlem. Ikke minst er det velfortjent etter et langt og veldig solid arbeid for Næringsforeningen i Drammensregionen. Hun sitter fortsatt i mange viktige roller og vi ser frem til å samarbeide videre med henne i mange år.
Styreleder i Næringsforeningen, Terje Gundersen.

 

Foto: Pia Sønstrød

Les mer her: https://www.vikenvest.no/gerd-barth-thorsbye/

MEDLEMMER
Eiendom_DSC03066.jpg

EIENDOMSDAGEN

For åttende gang samlet Eiendomsdagen flere hundre by-, nærings- og eiendomsutviklings-interesserte deltakere til en faglig spekket konferanse.

Foto: Godt Sagt

 
DIALOG OG PÅVIRKNING

DIALOG OG PÅVIRKNING

– HOVEDOPPGAVER FOR NÆRINGSFORENINGEN

 

Gode rammevilkår for næringslivet gjennom dialog og påvirkning er Næringsforeningens primæroppgave. Vi skal bygge relasjoner, vi skal lytte, vi skal aktivt påvirke og vi skal videreutvikle næringslivets omdømme bygget på tillit og kompetanse. Gjennom 2021 har dette skjedd både digitalt og ved fysiske møter.

 

Vi deltar på møteplasser, skaper nye relasjoner og informerer. Vi jobber for vekst og utvikling og et bærekraftig næringsliv i Drammensregionen.

 

Dette skjer gjennom konferanser, møter, mediale innslag, kontaktutvalg og ressursgrupper, som alt setter sitt betydelige preg på virksomheten.

 

MØTE MED SENTRALE POLITIKERE

Næringsforeningen har hatt besøk og tett dialog med sentrale politikere gjennom 2021. Men antall kontakter og møter har selvsagt vært begrenset på grunn av pandemien.

 

Vi har hatt nyttige samtaler med stortingsrepresentantene fra Drammensregionen: Parlamentarisk leder Trond Helleland (H), Kristin Ørmen Johnsen (H), Masud Gharahkhani (Ap), Lise Christoffersen (Ap) Arne Nævra (SV) og Per Olav Lundteigen (Sp). Utenriksminister Ine Eriksen Søreide deltok på et av våre arrangementer og kunnskapsminister Guri Melbye deltok digitalt. 

 

Vi har gjennom hele året hatt løpende dialog med LO Viken Oslo og NHO Viken Oslo og opplever disse samarbeidskonstellasjonene som svært nyttige.

 

Næringsforeningen har i 2021 hatt fokus på følgende politiske saker:

 • Ny Nasjonal transportplan (2022-2033) som ble lagt frem våren 2021. 

 • Næringsforeningen har inngitt høringsuttalelse og påpekt viktige samferdselsutfordringer for vår region. Dette har blitt fulgt opp med kronikker og medieutspill i Drammens Tidene, Budstikka og Lierposten.

 • Krisepakker og kompensasjonsordninger som følge av covid-19 – er behandlet i tett dialog med sentrale politikere i Finanskomiteen på Stortinget

 • Vi har deltatt ved oppstart og gjennomføring av kommuneplanarbeidet i våre tre kommuner

 • I Knive/Lolland-utbyggingen har vi hatt samarbeid med LO – en pågående sak.

 • Vi har fremmet mange saker, meldt inn fra medlemmer.

 • Hellefoss – er fortsatt en pågående sak

 • Påvirkningsarbeid overfor kommunene er gjort for å forsere planlagte vedlikeholdsoppdrag og for å holde hjulene i gang

 

VIKTIGE KONTAKTFORA
Vi er aktive i kommunenes kontaktutvalg. Vi har i 2021 i tillegg møtt politikerne gjennom flere møter i Drammen kommunes næringsutvalg og klimautvalg. Der fremmer vi våre synspunkter og forventninger – og bidrar til gode løsninger og tiltak.

 
grunderuka3.jpg

GRÜNDERUKA DRAMMENSREGIONEN

Business = Strategi

Business krever at man tenker lange tanker, og strategi var tema for årets gründeruke.

 

SAMARBEIDSRELASJONER 2021

Næringsalliansen Oslofjord Vest (NOV).
NOV er en sammenslutning av Næringsforeningen i Drammensregionen, Kongsberg Næringsforum, Ringerike Næringsforening, Bærum Næringsråd, Asker Næringsforening og Modum Næringsråd.  Målet er å sikre at næringslivets stemme blir hørt, og styrke samarbeidet på tvers av kommunene. 

 

Sammen representerer NOV ca 2500 medlemsbedrifter og ca 100 000 arbeidsplasser fra hele bredden av bedrifter og aktører i norsk næringsliv, og er en svært viktig aktør i regionen. De seks organisasjonene representerer i seg selv ca 30 arbeidsplasser, og samlet gjør dette NOV til en viktig meningsbærer for næringslivet i regionen. 
 

Vi tror at for å få en tydelig stemme, både i media og der viktige beslutninger for næringslivet tas, må vi prioritere og velge ut noen ting vi ønsker å sette fokuset på i tiden fremover. For å sikre at vi formidler våre medlemmers interesser best mulig, prioriterte NOV i 2021 å arbeide med tre hovedområder.

1. NOV som meningsbærer

NOV skal være meningsbærer, med styrke for næringslivet i hele vårt nedslagsfelt. Vi samordner oss i dialog med politikere og administrasjon på fylkesnivå og nasjonalt nivå.

 

2. Sikre næringsvekst i regionen

Vi er i konstant endring – korona eller ei. NOV skal jobbe for å sikre næringsvekst i regionen. Vi skal synliggjøre og utvikle regionen som sentral på Østlandet/i Viken og utnytte regionens fortrinn.

 

3. Grønn omstilling

NOV skal ha en felles strategi for hvordan bærekraft skal iverksettes i næringslivet, et arbeid som vi samarbeider med blant annet Viken fylkeskommune om. Vi skal motivere til økt fokus på bærekraft i næringslivet.  Videre skal vi bidra til å sikre tilgang på grønn kapital, og arenaer for å koble ideer og kapital.

Arbeidet med ny strategi og prosjektplan for NOV ble påbegynt høsten 2021 og vil videreføres med justeringer i 2022.

Internasjonale Drammen
Internasjonale Drammen er et samarbeid mellom Drammen Kommune, NAV Drammen og Næringsforeningen i Drammensregionen. Internasjonale Drammen har som mål å inkludere flere i arbeidslivet ved å synliggjøre den betydelige ressursen innvandrere og flyktninger representerer.

 

Med utgangspunkt i FN’s bærekraftsmål nr. 8 og nr. 17 skal Internasjonale Drammen bidra til at minst 300 innbyggere med flerkulturell bakgrunn kommer seg i arbeid hvert år.

 

I perioden 2016 – 2020 var Næringsforeningen prosjektleder for Internasjonale Drammen hvor vår hovedoppgave var å være kontaktskaperen mellom bedriftene og det offentlige. En egen prosjektleder ble ansatt for å arbeide spesielt inn mot bedriftslederne og for å være bindeleddet mot NAV, kommunen og fylkeskommunen. NAV Drammen tok fra januar 2020 over driften, med Næringsforeningen som tett samarbeidspartner.

Grønn Gründer-pris 2021

Med FNs bærekraftmål som grunnlag, tildeles prisen bedrifter og enkeltpersoner som har produktet eller tjenesten skal bidra til konkrete miljøforbedringer og endring av adferd. Produktet/tjenesten bør ha utviklingspotensial, både idémessig og økonomisk. Prisen er på kr 30 000.

Drammen Rotaryklubb i samarbeid med Næringsforeningen i Drammensregionen og Universitetet i Sørøst-Norge deler ut prisen for tredje gang. Prisen ble delt ut første gang i 2019. Da vant bedriften Piql AS i Drammen. Selskapet har utviklet en helt ny teknologi for lagring av store mengder data. I 2020 vant det Drammensbaserte selskapet NNNN AS som har utviklet en teknologi som bidrar til å spare store mengder energi ved store konsertarrangementer.

 

15 kandidater er foreslått til prisen i 2021. Grunnet restriksjoner knyttet til Covid- 19 er nominasjon og utdeling av prisen utsatt til starten på nyåret 2022.

 

Strømsgodset
Næringsforeningen valgte i 2016 å bli en formell samarbeidspartner til Strømsgodset, etter mange år med samarbeid på flere områder. Strømsgodset samler en betydelig andel av næringslivet i Drammensregionen. Det ønsker vi å være en del av. Aktiviteten i sponsorforum og relevante møteplasser har på grunn av pandemien vært meget redusert.

 

Drammen håndballklubb
Næringsforeningen inngikk i 2017 et samarbeid med Drammen Håndballklubb for å synliggjøre oss bedre på andre arenaer hvor næringslivet møtes. Aktiviteten i sponsorforum og relevante møteplasser har på grunn av pandemien vært meget redusert.

Viken fylkeskommune
Vi har en strategisk samarbeidsavtale med Viken fylkeskommune. Avtalen skal bidra til en videre utvikling av næringslivet i Drammensregionen, gjennom en målrettet satsing med fokus på innovasjon, bærekraft og strategisk samarbeid. Prioriterte samarbeidsområder er kompetanseheving, styrke og etablere nye nettverk samt å delta i felles utviklingsprosjekter. Næringsforeningen er en del av partnerskapet for Regional plan for verdiskaping i Viken og det tilhørende årlige Handlingsprogrammet.

 

NHO – Næringslivets Hovedorganisasjon
Næringsforeningen har siden 2020 vært medlem av NHO. Vi opplever at NHO innehar betydelig kompetanse og kunnskap om temaer som kan være av stor interesse å formidle videre til våre medlemsbedrifter. Gjennom landsforeningen treffer vi ledere i andre kunnskapsintensive virksomheter. Dessuten gir medlemskapet tilgang til nettverksmuligheter på tvers av bransjer som finnes på møteplassene til regionforeningen NHO Viken Oslo.

 

Universitetet i Sørøst-Norge

Universitetet i Sørøst-Norge (USN) og Næringsforeningen i Drammensregionen har en samarbeidsavtale hvor formålet er å regulere det overordnede strategiske samarbeidet mellom Næringsforeningen og USN innen felles prosjekter, initiativ og øvrig samarbeid for å styrke nærings- og arbeidslivet og akademia i regionen.

Det er foreløpig satt opp fem konkrete samarbeidsprosjekter.

 
SAMARBEIDSRELASJONER
Global forsyningskrise.jpg

GLOBAL FORSYNINGSKRISE

Et containerfraktmarked i ubalanse var tema da Næringsforeningens ressursgruppe Logistikk inviterte til frokostmøte på Skur 1 den 16. november.

 
MØTEPLASSER

MØTEPLASSER 

I godt samarbeid med våre medlemsbedrifter og andre aktører har vi gjennomført en rekke små og større arrangement i 2021. Pandemien tillot få fysiske treff i Q1 og Q2, men en satsning på videokonferanser med faglig påfyll samlet mange av våre medlemmer foran skjermen.

 

Totalt 1250 deltakere deltok på 34 faglige samlinger i løpet av første halvår.

Med lettelser i restriksjoner i andre halvdel av 2021 fikk vi også mulighet til å gjennomføre rundt 60 fysiske arrangement (herunder 30 seminar og konferanser under Innsikt 2021) – innenfor gjeldende smittevernregler.

 

Vi takker våre samarbeidspartnere for deres initiativ, engasjement og deltakelse på våre møteplasser.

 

​Det holdes også jevnlig møter med de politiske og administrative ledelsene i alle kommunene. Til disse møtene kan våre medlemmer spille inn saker de er opptatt av.

Se utvalgte møteplasser i året som har gått:

INNSIKT 2021

Næringslivsdagene revitaliseres og blir «Innsikt»

 

Magasinet kjøpesenter og Børsen festsal var lokasjon for den aller første versjonen av Innsikt, som ble gjennomført 25.-26. august. Utenriksminister Ine Marie Eriksen Søreide var blant innlederne som åpnet Innsikt 2021, og i alt ble 30 faglige konferanser, debatter og seminar avviklet. Med 74 betjente bedriftsutstillinger plassert i ledige butikklokaler på Magasinet kjøpesenter var det mye liv i og rundt Børsgården disse augustdagene. Innsikt ble avsluttet med takfest på Børsgårdens nyoppussede takterrasse og i Børsen festsal.

 

Takk til alle bidragsytere som gjorde Innsikt 2021 til en stor suksess.

BÆREKRAFTKONFERANSEN 2021: NEXT LEVEL

29. september arrangerte Næringsforeningen Bærekraftkonferansen for tredje gang.

 

Hvordan kan næringslivet og samfunnet ta seg til neste nivå? Hvordan kan norsk teknologi og kompetanse bli en større del av eksportindustrien? Disse spørsmålene og flere skulle besvares av en rekke spennende foredragsholdere – iført innovasjons- og bærekraftbriller – fra hovedscenen i Drammens Teater. 

GRÜNDERUKA DRAMMENSREGIONEN

Business = Strategi

 

Business krever at man tenker lange tanker, og strategi var tema for årets gründeruke. Gründeruka gikk av stabelen i uke 45, og bød på workshops, gründerkafé, digitale temakopper og flere inspirerende seminar. 11 godt besøkte arrangement ble avviklet i hele regionen, både fysisk og digitalt.

grunderuka-fellesbilde.jpg
grunderuka2.jpg
grunderuka1.jpg

EIENDOMSDAGEN 2021

Få opp farta, Drammen! 4. november, Union Scene.

 

For åttende gang samlet Eiendomsdagen flere hundre by-, nærings- og eiendomsutviklingsinteresserte deltakere til en faglig spekket konferanse. Konferansier Hans Arne Odde inviterte regionens tre ordførere opp på scenen for å diskutere hvordan regionen kan vinne kampen om østlandet, etterfulgt av innlegg fra en rekke aktører fra ulike sektorer. Erling Røed Larsen avsluttet med en betraktning rundt den makroøkonomiske situasjonen og farten i boligmarkedet.