2021
ÅRSRAPPORT

Næringsforeningen i Drammensregionen

INNHOLD

Næringsforeningen har i 2021 hatt høyere aktivitet enn vi trodde var mulig. 2020 skulle alene være det mest spesielle året siden 2. verdenskrig. Men 2021 ble mye av det samme.
Velkommen til årsrapporten for Næringsforeningen 2021.

ÅRSRAPPORT

 
nfdr-kavalkade2021 (1080p)
Spill video

ÅRSKAVALKADE

2021 har vært et godt år for Næringsforeningen, med svært høy aktivitet, selv med pandemien som selvsagt har lagt begrensninger.

Innsikt 2021
Spill video

INNSIKT 2021

Næringslivsdagene revitaliseres og blir «Innsikt». Magasinet kjøpesenter og Børsen festsal var lokasjon for den aller første versjonen av Innsikt, som ble gjennomført 25.-26. august.

 

NYTT I 2021

Nytt i 2021_Innsikt_alt2 1.jpg

INNSIKT 2021

Ny møteplass for næringsliv, utdanning, det offentlige og befolkningen. 

Nytt i 2021_NOV 1.jpg

NOV

 Målet med Næringsalliansen Oslofjord Vest (NOV) er å sikre at næringslivets stemme blir hørt, og styrke samarbeidet på tvers av kommunene.

Nytt i 2021_Grunderboost.JPG

GRÜNDERBOOST

Gratistjeneste for bedrifter i startfasen - nå med nytt navn og ny innpakning.

 
LEDER
Gundersen-Terje_0014_lowres-240x300.jpg

TERJE GUNDERSEN

Styreleder

Vi har levert!

Næringsforeningen har i 2021 hatt høyere aktivitet enn vi trodde var mulig. 2020 skulle alene være det mest spesielle året siden 2. verdenskrig. Men 2021 ble mye av det samme. Til tross for omfattende utfordringer – har vi levert!

Vi har befestet vår sentrale posisjon i kommunene i Drammensregionen gjennom brede tiltak. Til sammen 95 arrangement i dette koronaåret dokumenterer en næringsforening på offensiven.

 

Vi har på nytt vært kreative, formidlet gode ideer og tatt nye initiativ. Styret er meget tilfreds med grepene som er gjort. Det er gjort omfattende arbeid under konstant beredskap. Svært mye er videreført, ikke minst ved hyppig digitalisering av tiltakene.

 

Vi har holdt fast som et grunnleggende prinsipp å være en aktiv pådriver overfor offentlig sektor. Det er en av våre viktige oppgaver. Noe har vært gjort fysisk, men svært mye digitalt. Vi har vektlagt å utvikle nye arbeidsformer.

 

Arbeidsåret i Næringsforeningen har vært sterkt preget av koronasituasjonen i samfunnet. Frem til sommeren arbeidet vi i stor grad digitalt. Men ved de lettelser som da ble gjennomført, endret vi vår struktur. Vi arrangerte et stort antall fysiske møter og konferanser etter sommeren.

 

En hovedoppgave for Næringsforeningen er å ha møteplasser for næringslivet i regionen. Etter sommeren var vi i stor grad i en normal situasjon, inntil nedstengningen igjen i desember.

 

Næringsforeningen skal både utvikle kompetanse, ta grep om aktuelle tema,

være pådriver for et dynamisk næringsliv og ikke minst – være selve møteplassen. Det siste er viktig både for oss som enkeltpersoner og for våre medlemsbedrifter.

 

Ressursgruppene i foreningen har hatt trange arbeidsvilkår under

pandemien, selv om digitale løsninger har vært nyttig for aktivitetene. Vi har videreutviklet vårt arbeid i forbindelse med «Det grønne skiftet» ved å rigge en ny gruppe for «Sirkulær økonomi». Den kommer i tillegg til gruppen «Bærekraft».

 

Styret berømmer administrasjonens grep med videreføring av digitale løsninger. En lang rekke med teams-tiltak som webinarer, ressursgruppemøter, konferanser og andre tiltak er gjort. Dessuten er det produsert et antall på 16 «NæringsRapporten» med portretter og reportasjer fra regionalt næringsliv.

 

Vi er midt i en omfattende utbygging av Drammenssamfunnet. I noen år har det vært arbeidet med nye intercitytiltak på jernbanen, inkl. ny Drammen stasjon. Kostnadene her blir 15 milliarder kroner. En ny bybru skal åpnes sommeren 2025 til en kostnad på ca. 600 mill. kroner. 21. mai 2025 skal det nye sykehuset åpne med en kostnad på 11 milliarder kroner. Planen er å samtidig åpne den nye helseparken til 5 milliarder kroner. Næringslivet ser frem til etableringen av disse helsevirksomhetene. Både av hensyn til kompetanseutvikling, men ikke minst fordi disse tiltakene gir flere tusen nye arbeidsplasser.

 

Til sammen er det regionale utbyggingsprosjekter de nærmeste årene på 32 milliarder kroner.

 

Et annet viktig utviklingsprosjekt er etableringen av en ny elektrisk ferge i rute innerst i Drammensfjorden. Den første fergeturen bør tas med statsministeren om bord, fra sentrum til det nye sykehuset ved åpningen av dette.

 

Den offentlige forvaltning har de siste årene vært igjennom betydelige endringer. Den nye storkommunen Drammen – inkl. Svelvik og Nedre Eiker, har funnet sin form og sine rutiner. Næringslivet har etablert nyttige kontakter og samarbeidet synes å være i god utvikling.

 

Det som imidlertid preger avslutningen av 2021 er den nye fylkeskommunen Viken sin fremtid. Den fremstår for folk flest mindre hensiktsmessig med sin store utstrekning fra svenskegrensen til Hardangervidda og en befolkning på 1,2 millioner mennesker.

 

For næringslivet er imidlertid dette akseptabelt. Selv om avstandene er store og relasjonsbygging mot den personellmessig store forvaltningen av Viken er krevende, har kommune- og fylkesgrenser aldri vært en umulighet for et dynamisk næringsliv. Heller tvert imot i mange saker; større rasjonale, mer enhetlig behandling og færre offentlige parter å forholde seg til. I den nye Støre-regjeringens såkalte «Hurdalsplattform» heter det at «Det skal i løpet av 2021 settes i gang en prosess for å gjenopprette Akershus, Buskerud og Østfold basert på en søknad fra fylkestinget i Viken». Vi er nå ved starten av en mulig gjenopprettingsprosess. Næringsforeningens syn er å beholde Viken av rasjonelle årsaker. Tidlig i 2022 får vi en avklaring i saken.

 

Drammensregionen er sentralt plassert på Østlandet med 2 millioner mennesker innen en times kjøring. Vi er anerkjent som en gründerregion, midt i smørøyet kommunikasjonsmessig med veier, jernbanelinjer og en havn sentralt i byen. Vi arbeider hardt for å forankre regionen som den mest attraktive og næringsvennlige regionen på Østlandet.

 

Gründerhuset i regi av Næringsforeningen åpnes våren 2022. Dette blir en stor lokal begivenhet som vi gleder oss til. 

 

Vi har en organisasjon som bidrar med mange aktiviteter til glede for bedrifter og befolkningen i Drammensregionen – en region som er i stor og spennende utvikling.  

 

Dette kommer ikke minst våre medlemsbedrifter til gode!      

Terje Gundersen

Styreleder i Næringsforeningen i Drammensregionen

Eiendom_DSC03262.jpg

MØTEPLASSER

Vi skaper møteplasser, utvikler relasjoner og informerer. Vi jobber for vekst og utvikling og et bærekraftig næringsliv.

 

Covid-19-pandemien har satt sterke begrensninger for fysiske møteplasser dette året.

 

Foto: Godt Sagt

Bærekraftkonferansen_1.jpg

BÆREKRAFTKONFERANSEN 2021:

NEXT LEVEL

29. september arrangerte Næringsforeningen Bærekraftkonferansen for tredje gang.

 
NÆRINGSFORENINGEN

OM NÆRINGSFORENINGEN

 

Næringsforeningen i Drammensregionen ble stiftet 1. mars 1847. Foreningen er en partipolitisk uavhengig interesseorganisasjon som samler

Drammensregionens næringsliv.

 

Næringsforeningen i Drammensregionen har en unik posisjon overfor kommunene og fylket i næringslivssaker.

 

Det holdes jevnlig møter med den politiske og administrative ledelsen i alle kommunene. Til disse møtene kan våre medlemmer spille inn saker de er opptatt av.

 

Medlemskapet i Næringsforeningen gir tilgang til et betydelig nettverk av beslutningstakere i regionens næringsliv.

 

Foreningen finansieres gjennom medlemskontingent, administrasjons- og prosjektinntekter, handelskammervirksomheten og deler av avkastningen på foreningens fondsmidler.

 

Næringsforeningen hadde ved årsskiftet 10 medarbeidere. Næringsforeningen i Drammensregionen er en av landets største næringsforening med ca. 1000 medlemsbedrifter ved utgangen av 2021.

 

Vår hovedrolle er å ivareta næringslivets interesser og tilby arenaer for utvikling og vekst.

Næringsforeningens strategiplan finner du her

MEDARBEIDERE I 2021

kjolstad_rune_06_2020_0006.jpg

RUNE KJØLSTAD

Daglig leder

Brunsell_Cecilie_Bjørgan_0005_lowres.jpg

CECILIE BJØRGAN BRUNSELL

Leder strategi og næringsutvikling

Ween_Rustad_trude_001.jpeg

TRUDE WEEN RUSTAD

Leder administrasjon og kommunikasjon

Berg_van_Putten_toril.jpeg

TORIL BERG VAN PUTTEN

Handelskammer- og adm. konsulent

fevang_hilde_001.jpeg

HILDE FEVANG

Handelskammer- og adm. konsulent

Afzal_Adnan_0074_lowres.jpg

ADNAN AFZAL

Fagleder samfunn og innovasjon

Rasmussen_Herborg_Maria_Børve_0026.jpg

HERBORG MARIA BØRVE RASMUSSEN

Prosjektkoordinator

wang_tom_0008.jpeg

TOM WANG

Markedssjef

_DSC9315_web.jpg

LISBETH TORKILDSEN

Prosjektleder Grûnderboost

dnf_freilem_dankert_0028.jpg

DANKERT FREILEM

Strategisk rådgiver

STYRET I NÆRINGSFORENINGEN 2021

Styret2021_FotoTT.jpg

Bak fra venstre.: Rune Kjølstad, daglig leder Næringsforeningen, Ivar A. Vannebo, Terje Gundersen og Truls Moholdt. Foran fra venstre.: Sondre Nygård, Elisabeth Lohk, Lise Maren Brock Tynes og Heine Lund-Olsen. Ikke på bildet: Kåre Rødssæteren og Eva Sundberg. Foto: Torbjørn Tandberg.


 Foto: Torbjørn Tandberg