NFDR_stående hvit.png

2020

ÅRSRAPPORT

Næringsforeningen i Drammensregionen

INNHOLD

2020 ble annerledesåret hvor Næringsforeningens arbeide kanskje ble viktigere enn noen gang. 12. mars måtte vi brått snu oss om.

Velkommen til årsrapporten for Næringsforeningen 2020.

ÅRSRAPPORT

 

LIVE STUDIO

12. mars stengte Norge ned. Næringsforeningens LIVEstudio tok pulsen av nærinsglivet under krisen som oppsto.

HAGEFESTEN 2020

I samarbeid med Formuesforvaltning inviterte Næringsforeningen til Hagefest i Byparken 21. august.

 

NYTT I 2020

Image by Startaê Team

NY STRATEGI 2020-2025

Næringsforeningens hovedrolle er å ivareta næringslivets interesser og tilby arenaer for utvikling og vekst.

IMG_5308.JPG

NYE DIGITALE FLATER

Da Norge stengte ned 12. mars måtte vi raskt tilpasse oss en ny hverdag. LIVEstudo og NæringsRapporten er blant nyvinningene.

NHO_23okt20.jpg

NHO - MEDLEMSKAP

Koronakrisen viste oss viktigheten av samhold og om det å stå sammen.

 
LEDER
Gundersen-Terje_0014_lowres-240x300.jpg

TERJE GUNDERSEN

Styreleder

2020 – EN AKTIV NÆRINGSFORENING
– TROSS COVID-19

Vi har hatt det mest spesielle året siden etterkrigstiden. Alt ble kastet opp i luften. Både arbeidets innhold og vår arbeidsform ble endret 12. mars 2020.

 

Vi måtte fra den ene dagen til den neste tenke helt nytt. Det var rom for kreativitet, gode ideer og nye initiativ. Styret er meget tilfreds med grepene som ble gjort. Det måtte gjøres omfattende endringer i planlagte aktiviteter. Vårt arbeid ble svært raskt og helt uforberedt digitalisert.
 

Men vi har holdt fast ved vår medvirkning overfor offentlig sektor, som driver for samfunnsutviklingen. Dette mener vi er en av våre viktige oppgaver. Noe har vært gjort fysisk, men svært mye digitalt. Vi har vektlagt nye arbeidsformer. Det synes å ha gått bra, og blir nok den nye normalen..
Næringsforeningen skal både utvikle kompetanse, ta grep om aktuelle tema, være pådriver for et dynamisk næringsliv og ikke minst – være en møteplass. Det siste er viktig både for oss som enkeltpersoner og for våre medlemsbedrifter. 

 

2020 ga svært få muligheter for møteplasser og de viktige en-til-en samtalene. En god oppstart med den tradisjonelle «Finansielle utsikter» kunne ikke videreføres. 
 

Vår forening har de samme utfordringer som mange andre virksomheter. Hvilke tilbud og aktiviteter kan erstatte det vi har mistet?
 

Styret berømmer administrasjonens grep med nye digitale løsninger. Det ble etablert et TV-konsept med «Live studio» der 25 sendinger gikk direkte i perioden mars-juni. Der kom mye nyttig informasjon, og ikke minst – der ble de stadig endrede «pakkene» og rammene fra regjeringen behandlet. Første sending var en uke og en dag etter nedstengningen. Bra!
 

Etter sommeren ble dette lagt om til 27 bedrifts- og kommunereportasjer og profilering av sentrale næringslivspersoner i produksjonen «NæringsRapporten». 
 

Drammen Nye Sykehus åpner 21. mai 2025 med 4500 arbeidsplasser. Et high-tech, bærekraftig sykehus på Brakerøya.  Sykehuset blir en sentral del av Drammen Helsepark – som skal åpne sitt første byggetrinn samtidig. Utviklingen av helseparken gir store muligheter, og kan gi store spennende oppgaver for det lokale næringslivet. 
 

Et annet viktig utviklingsprosjekt er etableringen av en ny elektrisk ferge i rute innerst i Drammensfjorden. Vi håper at den første fergeturen tas fra sentrum, med statsministeren om bord, til åpningen av sykehuset.
 

Den nye storkommunen Drammen – inkl. Svelvik og Nedre Eiker, har funnet sin form og sine rutiner. Vi har etablert nyttige kontakter og samarbeidet synes å være i god utvikling. Det samme gjelder for Lier og Øvre Eiker også.
Drammen er den nest største kommunen i Viken ikke langt etter Bærum. Men foran Nye Asker, Nye Lillestrøm og Fredrikstad. Størrelsen teller også her.

 

Vi ønsker å ta en næringsmessig lederrolle i Viken med sine 1,2 millioner innbyggere. Med tillegg av hovedstaden og Vestfold/Telemark fylke har vi ca. 2 millioner mennesker innen en times kjøring. Det gir store muligheter! 
 

Vi er anerkjent som en gründerregion, midt i smørøyet kommunikasjonsmessig med veier, jernbanelinjer og havn sentralt i byen. Vi arbeider hardt for å forankre regionen som den mest attraktive og næringsvennlige regionen på Østlandet.

 

Det ligger store muligheter i å bevare et bærekraftig og solid næringsliv. Samtidig må vi ha evne og vilje til nytenkning og kreativitet. Fra undersøkelser vet vi at mange bedrifter kan tenke seg å flytte sin virksomhet til regionen. 
 

Vi tror at atferden i samfunnet vil vende raskt tilbake når smittetrykket i Covid-19 pandemien avtar i takt med utrulling av vaksine til befolkningen. Det er oppdemmet en etterspørsel i markedet etter varer og tjenester som vil føre til kraftig vekst i økonomien.
 

Dette vil komme våre medlemsbedrifter til gode og vi har en organisasjon som skal bidra med masse aktivitet til glede for bedrifter og befolkningen i drammensregionen.        
Dette blir bra! 

Terje Gundersen

Styreleder i Næringsforeningen i Drammensregionen

Hagefest 2020 Erna Solberg.png

HAGEFEST 2020

I samarbeid med Formuesforvaltning inviterte Næringsforeningen til Hagefest i Byparken 21. august. Statsminister Erna Solberg var blant gjestene i Thomas Seltzers panel.

reserve-møte-med-avstand.jpg

RESSURSSGRUPPENE SAMLET

Felles samling for ressursgruppene med besøk av Cathrine Seierstad fra USN.
Møte med avstand - oktober 2020.

 
NÆRINGSFORENINGEN

OM NÆRINGSFORENINGEN

 

Næringsforeningen i Drammensregionen ble stiftet 1. mars 1847. Foreningen er en partipolitisk uavhengig interesseorganisasjon som samler Drammensregionens næringsliv.

Næringsforeningen i Drammensregionen har en unik posisjon overfor kommunene og fylket i næringslivssaker.

 

Det holdes jevnlig møter med den politiske og administrative ledelsen i alle kommunene. Til disse møtene kan våre medlemmer spille inn saker de er opptatt av.

 

Medlemskapet i Næringsforeningen gir tilgang til et betydelig nettverk av beslutningstakere i regionens næringsliv.

 

Foreningen finansieres gjennom medlemskontingent, administrasjons- og prosjektinntekter, handelskammervirksomheten og deler av avkastningen på foreningens fondsmidler på totale 39,6 millioner kroner. Dette gjør oss til Norges tredje mest solide næringsforening i Norge etter Bergen og Stavanger.

 

Næringsforeningen hadde ved årsskiftet 10 medarbeidere. Næringsforeningen i Drammensregionen er landets fjerde største næringsforening med rett i overkant av 900 medlems bedrifter ved utgangen av 2020.

Vår hovedrolle er å ivareta næringslivets interesser og tilby arenaer for utvikling og vekst.

Næringsforeningens strategiplan finner du her

MEDARBEIDERE I 2020

kjolstad_rune_06_2020_0006.jpg

RUNE KJØLSTAD

Daglig leder

Brunsell_Cecilie_Bjørgan_0005_lowres.jpg

CECILIE BJØRGAN BRUNSELL

Leder strategi og næringsutvikling

Ween_Rustad_trude_001.jpeg

TRUDE WEEN RUSTAD

Leder administrasjon og kommunikasjon

Berg_van_Putten_toril.jpeg

TORIL BERG VAN PUTTEN

Handelskammer- og adm. konsulent

fevang_hilde_001.jpeg

HILDE FEVANG

Handelskammer- og adm. konsulent

Afzal_Adnan_0074_lowres.jpg

ADNAN AFZAL

Fagleder samfunn og innovasjon

Rasmussen_Herborg_Maria_Børve_0026.jpg

HERBORG MARIA BØRVE RASMUSSEN

Prosjektkoordinator

wang_tom_0008.jpeg

TOM WANG

Markedssjef

_DSC9315_web.jpg

LISBETH TORKILDSEN

Prosjektleder Etablererveiledning

dnf_freilem_dankert_0028.jpg

DANKERT FREILEM

Strategisk rådgiver

STYRET I NÆRINGSFORENINGEN 2020

Styret_2019_lowres_kv.jpg

Foran f.v.: Eva Sundberg, Elisabeth Lohk, Terje Gundersen og Mette Lindberg.
Bak f.v.: Rune Kjølstad (daglig leder Næringsforeningen) Kåre Rødssæteren, Sondre Nygaard og Bjørn Breian. Ikke tilstede: Nina Cecilie Solberg og Heine Lund-Olsen


 Foto: Sønstrød Fotografene

 
STRATEGIPLAN

STRATEGI 2020-2025

Næringsforeningens hovedrolle er å ivareta næringslivets interesser og tilby arenaer for utvikling og vekst.

 

For å fylle denne rollen best mulig, og for å legge til rette for en sunn og god samfunns- og næringsutvikling, har foreningen lagt begrepet bærekraft til grunn for strategien 2020 – 2025.

Verdier:

Engasjert - Nær - SolidUredd

 

Visjon:

Drammensregionen skal være næringslivets kraftsenter på Østlandet

 

Slagord:

Sammen for bærekraftig vekst

 

Hovedsatsningsområder 2020-2025:
 

 • Strategisk kompetansestyring

 • Bærekraftig næringsliv

 • Nettverkssenteret som skaper verdi i regionen

 • Markedsundersøkelser og analyse

 • Kommersielle forretningsområder

Næringsforeningens fullstendige strategiplan finner du her

Finansielle%20utsikter2_edited.jpg

FINANSIELLE UTSIKTER

​Finansielle Utsikter 2020 ble arrangert 4. februar på Quality Hotel, med nærmere 300 påmeldte. Landets fremste eksperter presenterte økonomiske utsikter og trender – i god tid før pandemien var et faktum.

 

MEDLEMMER

 

Ved utgangen av 2020 hadde Næringsforeningen i overkant av 900 medlemsbedrifter.

 

Dette er en nedgang fra 945 medlemmer året før. I forbindelse med kommunesammenslåingen 1.1.2020 ble Sande en del av Holmestrand kommune og dermed også Holmestrand Næringsforening.

 

Vi har inngått en samarbeidsavtale med Holmestrand om «dobbelt medlemskap». Ca. halvparten av medlemmene i gamle Sande Næringsråd har valgt å opprettholde medlemskapet i vår forening.

 

Sande er en viktig del av Drammensregionen, og vi er glade for at vi fortsatt har mange bedrifter lokalisert i Sande som medlemmer.

I den vanskelige covid-19 situasjonen, var det mange næringsdrivende som ønsket å være en del av Næringsforeningen, og vi fikk 60 nyinnmeldte bedrifter gjennom 2020.

 

72% av medlemsbedriftene kommer fra Drammen kommune. 10% kommer fra Lier kommune, og 7% fra Øvre Eiker kommune. De øvrige 11 prosentene er studentmedlemmer, personlige medlemmer, eller kommer fra nærliggende kommuner.

Terje Stykket og Svein Ove Pettersen fikk Næringsforeningens Hedersmerke

Hedersmerke.jpg

Under en tilstelning i Børsen den 10. juni, fikk de to tildelt den høythengende æresbevisningen av styreleder i Næringsforeningen, Terje Gundersen.


Les mer om tildelingen på vikenvest.no

MEDLEMMER
IMG_0131-web.jpg

MØTEPLASSER

Vi skaper møteplasser, utvikler relasjoner og informerer. Vi jobber for vekst og utvikling og et bærekraftig næringsliv.

 

Covid-19-pandemien har satt sterke begrensninger for fysiske møteplasser dette året.

​​

 
DIALOG OG PÅVIRKNING

DIALOG OG PÅVIRKNING

– HOVEDOPPGAVER FOR NÆRINGSFORENINGEN

 

Dialog og påvirkning for å skape forståelse for næringslivets behov er en viktig oppgave for Næringsforeningen.  

 

Vi skaper møteplasser, utvikler relasjoner og informerer. Vi jobber for vekst og utvikling og et bærekraftig næringsliv i Drammensregionen.

Dette skjer gjennom de mange titalls konferanser, møter, mediale innslag, kontaktutvalg og ressursgrupper som preger foreningens virksomhet.

 

MØTE MED SENTRALE POLITIKERE

Næringsforeningen har hatt mange besøk og tett dialog med flere sentrale politikere gjennom hele 2020.

 

Foruten våre «lokale» Stortingsrepresentanter, Kristin Ørmen Johnsen(H), Masud Gharakani(AP), Arne Nævra(SV) og Parlamentarisk leder Trond Helleland(H) har vi hatt besøk av arbeidsminister Torbjørn Røe Isaksen og kommunal og moderniseringsminister Nikolai Astrup. Statsminister Erna

Solberg deltok på Næringsforeningens hagefest

 

Vi har gjennom hele året hatt løpende dialog med LO Viken Oslo og NHO Viken Oslo og opplever disse samarbeidskonstellasjonene som svært nyttige.

 

Næringsforeningen har i 2020 hatt fokus på følgende politiske saker:

 

 • Ny Nasjonal transportplan (2022-2033) legges fram våren 2021. 

 • Næringsforeningen har inngitt høringsuttalelse og påpekt viktige samferdselsutfordringer for vår region. Dette har blitt fulgt opp med kronikker og medieutspill i Drammens Tidene, Budstikka og Lierposten.

 • Krisepakker og kompensasjonsordninger som følge av covid-19 – tett dialog med sentrale politikere i Stortingets Finanskomiteé 

 • Oppstart av kommuneplanarbeidet i våre tre kommuner

 • Knive/Lolland i samarbeid med LO. (Næringsforeningen fikk utarbeidet en rapport som viste sysselsettingseffekt og verdiskapningen for regionen ved å gå inn for prosjektet)

 • Fremme saker som er meldt inn fra medlemmer. Her kan nevnes beskatning av kontormøbler til hjemmekontor. En ny problemstilling som følge av covid-19. Næringsforeningen foreslo dette burde bli unntatt på samme måte som pc/mobiltelefon. Resultat: Gavefradraget til ansatte ble økt fra kr. 3000,- til kr. 5000,- 

 • Hellefoss - fortsatt pågående sak som kan bli en viktig sak i forbindelse med valget.

 • Påvirkningsarbeid overfor kommunene i forhold til å forsere planlagte vedlikeholdsoppdrag tidlig under pandemien for å holde hjulene i gang

VIKTIGE KONTAKTFORA
Vi er aktive i kommunenes kontaktutvalg. Vi har i 2020 i tillegg møtt politikerne gjennom flere møter i Drammen kommunes næringsutvalg og klimautvalg. Der fremmer vi våre synspunkter og forventninger – og bidrar til gode løsninger og tiltak.

 

Vi har også avholdt møter med politisk ledelse i Viken fylkeskommune representert ved fylkesordfører Roger Ryberg, Samferdselsråd Olav Skinnes og Næringsråd Johan Edward Grimstad. Vi opplever at det er et godt samarbeid med fylkeskommunens administrasjon og folkevalgte ledelse. Næringsforum Oslofjord Vest, Universitetet i Sørøst-Norge, Politiet, Buskerudbysamarbeidet samt Drammen Nye Sykehus –gjennom prosjektledelsen i Sykehusbygg HF og faste møter med Vestre Viken HF har alle vært viktige samarbeidspartnere og kontaktpunkter for

 

Næringsforeningen gjennom hele 2020:

 

KRONIKKER – TYDELIG PROFILERING
Næringsforeningens praksis med regelmessige kronikker til media gir foreningen gode muligheter for profilering av aktuelle tema. Kronikkene skrives i hovedsak av daglig leder og styrets leder.

 

HØRINGSUTTALELSER – NÆRINGSLIVETS STEMME
Næringsforeningen tar initiativ og fremmer uttalelser i mange av sakene som behandles i regionens 3 kommuner og i Viken fylkeskommune. Det gjelder særlig utbyggings- og reguleringssaker men også i mer politiske saker som næringsutvikling, kompetanseløft, kultur, skoleutbygging og transport.

 
IMG_2999.jpg

BÆREKRAFTSKONFERANSEN 2020

Kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup var innleder på årets konferanse den 2. september.

 

SAMARBEIDSRELASJONER 2020

Viken fylkeskommune
Vi har en strategisk samarbeidsavtale med Viken fylkeskommune. Avtalen skal bidra til en videre utvikling av næringslivet i Drammensregionen, gjennom en målrettet satsing med fokus på innovasjon, bærekraft og strategisk samarbeid. Prioriterte samarbeidsområder er kompetanseheving, styrke og etablere nye nettverk samt å delta i felles utviklingsprosjekter. Næringsforeningen er en del av partnerskapet for Regional plan for verdiskaping i Viken og det tilhørende årlige Handlingsprogrammet.

Næringsforeningene Oslofjord Vest - NOV

NOV er et samarbeidsprosjekt mellom Næringsforeningene Oslofjord Vest (NOV) og ble etablert som eget prosjekt i 2020. Allerede siden midten av 90-tallet har næringsforeningene i regionen hatt tett dialog med formål å styrke samarbeidet på tvers av kommune grensene i regionen. NOV er en sammenslutning av Næringsforeningen i Drammensregionen, Kongsberg Næringsforum, Ringerike Næringsforening, Bærum Næringsråd, Asker Næringsforening og Modum Næringsråd. 
Sammen representerer NOV ca 2500 medlemsbedrifter fra hele spekteret av bedrifter og aktører i Norsk næringsliv, og ca 100 000 arbeidsplasser, noe som gjør sammenslutningen til en en svært viktig aktør regionen. De seks organisasjonene representerer i seg selv ca 30 arbeidsplasser, og er en viktig meningsbærer for næringslivet i regionen.

 

NOV har definert hovedsatsningsområder som følger: 

 • NOV som meningsbærer

 • NOV har som mål å synliggjøre regionens tilstedeværelse og styrke gjennom å etablere en sterkere kommunikasjonslinje til politikere og administrasjon, på fylkesnivå gjennom Viken og nasjonalt nivå. NOV arbeider for et tettere samarbeid med aktuelle parter og derigjennom øke påvirkningsmulighet.

 • Sikre næringsvekst i regionen

 • Vi skal synliggjøre og utvikle regionen som sentral på Østlandet/i Viken og utnytte regionens fortrinn. 

 • Grønn omstilling

 • NOV skal ha en felles strategi for hvordan bærekraft skal iverksettes i næringslivet, et arbeid som vi samarbeider med blant annet Viken fylkeskommune om. Hvordan motivere til økt bærekrafts fokus i næringslivet? Hvordan kan vi sikre tilgang på grønn kapital, og arenaer for å koble ideer og kapital?

Internasjonale Drammen
Internasjonale Drammen (2016-2019) var et unikt samarbeidsprosjekt mellom næringslivet og det offentlige. Næringsforeningen – næringslivets egen organisasjon bidro til å åpne dører, kartlegge bedriftenes behov og påvirke bedriftsledernes holdninger. Samarbeid mellom næringslivet og det offentlige var avgjørende for prosjektets vellykkede resultat.
Fra 01.01.2020 tok NAV Drammen over ansvaret for driften av Internasjonale Drammen på permanent basis. Næringsforeningen er med som samarbeidspartner i næringslivsrelaterte prosjekter og kommunikasjonstiltak til næringslivet. Vi er også representert i arbeidsgruppen.


Universitetet i Sørøst-Norge
Universitetet i Sørøst-Norge (USN) og Næringsforeningen i Drammensregionen har en samarbeidsavtale hvor formålet er å regulere det overordnede strategiske samarbeidet mellom Næringsforeningen og USN innen felles prosjekter, initiativ og øvrig samarbeid for å styrke nærings- og arbeidslivet og akademia i regionen.
Det er foreløpig satt opp fem konkrete samarbeidsprosjekter.

 

Strømsgodset
Næringsforeningen valgte i 2016 å bli en formell samarbeidspartner til Strømsgodset, etter mange år med samarbeid på flere områder. Strømsgodset samler en betydelig andel av næringslivet i Drammensregionen. Det ønsker vi å være en del av.

 

Drammen håndballklubb
Næringsforeningen inngikk i 2017 et samarbeid med Drammens Håndballklubb for å synliggjøre oss bedre på andre arenaer hvor næringslivet møtes.

NHO - NORGES HOVEDORGANISASJON

Koronakrisen viste oss viktigheten av samhold og om det å stå sammen. Næringsforeningen har gjennom hele pandemien hatt utstrakt samarbeid med andre næringsforeninger og NHO. Dette ga oss nyttig kunnskap og bidro til gjensidig informasjonsutveksling.
 

NHO_23okt20.jpg

Fra venstre: Terje Gundersen, Næringsforeningen - Ole Erik Almlid, NHO - Nina Solli, NHO Viken - Rune Kjølstad, Næringsforeningen.

I den nye strategien til Næringsforeningen er kunnskapsinnhenting og deling et sentralt tema. Vi opplever at NHO med sin betydelige organisasjon innehar betydelig kompetanse og kunnskap om temaer som kan være av stor interesse å formidle videre til våre medlemsbedrifter.

 

Næringsforeningen har i 2020 meldt seg inn i NHO. Gjennom landsforeningen vil vi treffe ledere i andre kunnskapsintensive virksomheter. Dessuten gir det tilgang til nettverksmuligheter på tvers av bransjer som finnes på møteplassene til regionforeningen NHO Viken Oslo. 

 
SAMARBEIDSRELASJONER
Hagefest2.jpg

HAGEFEST 2020

Vi inviterte våre medlemmer til Hagefest i byparken. Nærmere 200 deltok på arrangementet. En ny tradisjon?

 
MØTEPLASSER

MØTEPLASSER OG COVID-19

 

Covid-19-pandemien har satt sterke begrensninger for fysiske møteplasser dette året.

I godt samarbeid med våre medlemsbedrifter og andre aktører, har vi likevel gjennomført noen små og større fysiske arrangementer ihht gjeldende smittevernregler.

Enkelte arrangement har også blitt streamet for å nå ut til flere deltakere. Vi takker våre samarbeidspartnere for deres initiativ, engasjement og deltakelse på våre møteplasser.

 

Det holdes jevnlig møter med de politiske og administrative ledelsene i alle kommunene. Til disse møtene kan våre medlemmer spille inn saker de er opptatt av.

 

Se utvalgte møteplasser i året som har gått:

FINANSIELLE UTSIKTER

Finansielle Utsikter 2020 ble arrangert 4. februar på Quality Hotel, med nærmere 300 påmeldte. Landets fremste eksperter presenterte økonomiske utsikter og trender – i god tid før pandemien var et faktum.

HAGEFEST 2020​

 

I samarbeid med Formuesforvaltning inviterte Næringsforeningen til Hagefest i Byparken 21. august. Med 1000 kvm telt, hyppige håndspritstasjoner og vektere som sørget for håndheving av én-meter-regelen kunne gjestene nyte god mat, underholdning og samvær med avstand. Takk til alle som gjorde kvelden til en suksess – til tross for et regnvær av de sjeldne utenfor.

EKSTRAORDINÆRE FINANSIELLE UTSIKTER

 

Et ekstraordinært år krever ekstraordinære justeringer av finansielle utsikter. Den 27. august delte sjeføkonom Jan Ludvig Andreassen og en rekke andre aktører sine tanker og analyser for året videre, fra hovedscenen i Drammens Teater.

 

Med pandemien som gjennomgangstema fikk et godt spredt publikum i salen oppdatering på negative og positive konsekvenser – alt i tråd med strenge smittevernregler. 

BÆREKRAFTSKONFERANSEN
«LETTERE SAGT ENN GJORT»

 

Konferansen ble arrangert den 2. september i Drammens Teater med mulighet for fysisk tilstedeværelse, dog med sterk begrensning på antall. Det ble også tilbudt direkte streaming.
 

Vi har fremgang når det gjelder utslipp, men nedgangen i utslipp går for langsomt.

 

Kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup lover flere grep frem mot 2030. Statsråden var blant 13 innledere på årets Bærekraftskonferanse, som dette året hadde den treffende tittelen «Lettere sagt enn gjort».

 

Næringslivet er i kontinuerlig omstilling, og der omstillingene nå stadig skjer raskere og er preget FNs bærekraftsmål med et sterkt fokus på trippelbunnlinjen, stiller årets Bærekraftskonferanse spørsmålet: Det å få menneskene til å være med på den bærekraftige omstillingen – er det lettere sagt enn gjort.

WATERHOLE

I et normalår arrangerer Næringsforeningen – i tett samarbeid med DNB, NAV, NHO, Nito og USN – seks Waterhole-arrangement. Dette året ble antallet halvert av hensyn til gjeldende smittevernregler på gitte tidspunkter.

 

I februar, september og oktober var det åpning for å samles til frokostseminar på Papirbredden, der hhv ernæringsfysiolog Tina Sundfør, Jan Velvin fra USN og Kyrre Aamdal fra DNB var årets innledere.

 

Takk til samarbeidspartnere og andre involverte for hyggelige og faglig interessante samlinger!

 
IMG_5308.JPG

LIVEstudio

Da Norge stengte ned 12. mars 2020 måtte vi raskt tilpasse oss en ny hverdag. 20. mars hadde vi vår første sending fra LIVEstudio.​

 

RESSURSGRUPPENE

Arbeidet med hvordan Næringsforeningen, næringsrådene og nettverkene skulle organiseres etter 2020 ble påbegynt i 2017.

 

I perioden fram til 01.01.2020 ble det avholdt dialogkonferanser med næringsrådene og nettverkene, hvor vi mottok innspill fra medlemmene. Administrasjonen arbeidet med ny strategi for Næringsforeningen samt nye retningslinjer for arbeidet i ressursgruppene.

 

Hovedmålsettingen med å inkludere næringsrådene i Næringsforeningens ressursgrupper var å etablere et tettere samarbeid og felles strategi for næringsutvikling. Det synes å være størst potensial knyttet til arbeid med å styrke en felles merkevare og evnen til politisk påvirkning, to forhold som henger tett sammen. Tilgang til nettverk og gode samarbeidspartnere synes også å være et område for utvikling.

 

Ny strategi for Næringsforeningen ble presentert ressursgruppene på felles samling 9. januar 2020. Styret i Næringsforeningen vedtok strategien i sitt møte 20.februar 2020. 

 

Administrasjonen har i 2020 arbeidet med å implementere strategien i arbeidet med ressursgruppene. Covid-19 pandemien har lagt begrensinger for fysiske samlinger, som igjen har forsinket deler av arbeidet. Det har imidlertid vært høy aktivitet i mange av gruppene gjennom dialog og samhandling på påvirkningsnivå. Fra mars 2020 ble fokuset imidlertid satt på den akutte situasjonen når landet ble stengt ned i en krevende og uoversiktlig situasjon. Som et resultat av at Næringsforeningen ble nødt til å skifte fokus fra deler av vår ordinære drift ble gruppene en viktig ressurs i vårt arbeid med å få oversikt, forstå og påvirke. 


LIER
Ressursgruppen har, sammen med Næringsforeningens representanter har faste møter i Kontaktforum med ordfører, rådmann og administrasjonen i Lier kommune. Fokus for disse møtene har vært dialog og informasjon. Næringsrådet spiller inn saker til møtene i forkant. Møtene har vært arrangert hos ulike aktører i næringslivet i Lier, men også i digital form i de tilfeller hvor smittevernrestriksjoner tilsa det.   
Det har vært gjennomført møter i ressursgruppen med fokus på ny handlingsplan. Gruppen har vedtatt at oppfølging og revidering av Næringsplanenes tiltaksdelen skal stå i fokus. Sentralt i dette er infrastruktur og arealplanlegging. 

 

I tillegg til dette har gruppen i samarbeid med administrasjonen presentert tre konkrete prosjekt: Velkomstpakke til næringsliv og befolkning i Lier – med fokus på intern handel og vekst. Matprosjektene: Matfatet og Næringsklynge Mat Lier. For de to sistnevnte prosjektene ble det søkt og innvilget støtte fra «Ekstraordinært Covid-19 fond». Arbeidet med disse prosjektene startet i desember 2020 og er forventet sluttført som forprosjekt innen sommeren 2021. 

 

 

SANDE NÆRINGSRÅD
Sande Næringsråd vedtok 31.12 2019 å slå seg sammen med Holmestrand Næringsforening. Næringsforeningen i Drammensregionen har gjennom dialog med ledelsen i Holmestrand Næringsforening diskutert muligheten for videre samarbeid da spesielt med fokus på utnyttelse av næringsareal i regionen. 
For «gamle Sande kommune» har vi i «annerledesåret» 2020 hatt fokus på områdene i overgangen mellom de ulike kommunene – herunder å sikre at vi ser helheten i næringsutvikling på tvers av kommunegrensene. Industriområdet i Hanekleiva med arealer for plasskrevende virksomheter har stått sentralt, men også generell næringsutvikling for hele regionen har vært tema. 

 

NEDRE EIKER 

Fra 01.01.20 ble Nedre Eiker ressursgruppe opprettet etter vedtak i tidligere Nedre Eiker Næringsråd om opptak i Næringsforeningen. 2020 ble et annerledes år enn det som var tenkt og hvor en del av det ordinære arbeidet stoppet og fokuset ble rettet mot Covid-19. I en krevende og uforutsigbar situasjon var utfordringene mange for næringslivet. Det var løpende dialog med ressursgruppens medlemmer for å få innspill som ble brukt til å forstå og påvirke både de lokale og nasjonale myndighetene. Innspillene har også blitt formidlet videre til ordfører og rådmann i tillegg til våre live studio sendinger.


SVELVIK 

Fra 01.01.20 ble Svelvik ressursgruppe opprettet etter vedtak i tidligere Svelvik Næringsråd om opptak i Næringsforeningen. 2020 ble et annerledes år enn det som var tenkt og hvor en del av det ordinære arbeidet stoppet og fokuset ble rettet mot Covid-19. I en krevende og uforutsigbar situasjon var utfordringene mange for næringslivet. Det var løpende dialog med ressursgruppens medlemmer for å få innspill som ble brukt til å forstå og påvirke både de lokale og nasjonale myndighetene. Innspillene har også blitt formidlet videre til ordfører og rådmann i tillegg til våre live studio sendinger. 


ØVRE EIKER 

Fra 01.01.20 ble Øvre Eiker ressursgruppe opprettet etter vedtak i gamle Øvre Eiker Næringsråd om opptak i Næringsforeningen. 2020 ble et annerledes år enn det som var tenkt og hvor en del av det ordinære arbeidet stoppet og fokuset ble rettet mot Covid-19 og utfordringene mange ble rammet av. Det var løpende dialog med ressursgruppens medlemmer for å få innspill som ble brukt til å forstå og påvirke både de lokale og nasjonale myndighetene. Det har også vært løpende dialog med ordfører og kommunedirektør. 


DIT – DIGITALISERING, INNOVASJON OG TEKNOLOGI 

DIT (tidligere It-arena) var i gang med å planlegge sitt arbeid knyttet opp mot den vedtatte strategien for perioden 2020-2025. En del av dette arbeidet stoppet på grunn av covid-19 og 2020 ble et annerledes år enn det som var tenkt. I en krevende og uforutsigbar situasjon var utfordringene mange for næringslivet. Det var løpende dialog med ressursgruppens medlemmer for å få innspill som ble brukt til å forstå og påvirke både de lokale og nasjonale myndighetene. 

LOGISTIKK
Logistikk Drammensregionen er et logistisk knutepunkt for både vei, båt og bane. Ressursgruppen består av private og offentlige virksomheter som ser verdien av å skape nettverk og relasjoner med andre aktører innen samme bransje. 2020 ble et annerledes år enn det som var tenkt og hvor en del av det ordinære arbeidet stoppet og fokuset ble rettet mot Covid-19. I en krevende og uforutsigbar situasjon var utfordringene mange for næringslivet. Det har vært løpende dialog med ressursgruppens medlemmer for å få innspill som ble brukt til å forstå og påvirke både de lokale og nasjonale myndighetene.

 

KULTUR- OG KULTURELLE NÆRINGER

Ressursgruppen består av de kreative næringene der intensjonen er å gjøre bransjene attraktive og konkurransedyktige gjennom kompetanse, nettverksbygging og synliggjøring. Gruppen har grunnet Covid-19 pandemien ikke hatt mulighet for samlinger i 2020.

 

KOMPETANSE OG UTVIKLING

Ressursgruppens formål er å «utvikle og tilrettelegge for et fremtidsrettet og kompetansebasert Næringsliv i Drammensregionen». Det er viktig for gruppene å lytte til behovene i vårt næringsliv og målgruppen for arrangement og tiltak er ledere og medarbeidere med ansvar for kompetanse og utvikling i egen bedrift. Ressursgruppen ønsker å gi opplevd merverdi for medlemmene ved å være fremtidsrettet, innovativt og forsknings- og kunnskapsbasert. Dette vil de også søke å oppnå ved å tilby arenaer for kunnskaps- og erfaringsdeling og kompetansehevende tiltak av høy kvalitet. Gruppen har grunnet Covid-19 pandemien ikke hatt mulighet for samlinger i 2020.

RESSURSGRUPPENE
EV4.jpg
PROGRAMMER OG PROSJEKTER
PROGRAMMER OG PROSJEKTER

ETABLERVEILEDNINGEN I DRAMMENSREGIONEN

 

Næringsforeningen i Drammensregionen drifter etablererveiledningen på vegne av kommunene Øvre Eiker, Drammen og Lier. Tilbudet er for de som har en gründer i magen eller allerede er i oppstartsfasen.

Det gis tilbud om individuelle veiledningstimer, kurs, gründerverksteder, nettgrupper og diverse arrangementer/eventer. 

 

2020 har vært et spesielt år preget av Covid-19 pandemien.  Dette har gjort til at mange fysiske kurs, gründerverksteder og arrangementer er blitt forskjøvet eller avlyst. Store arrangementer som DNB NXT Drammen, StartUpp Buskerud og den Internasjonale Gründeruka ble enten gjennomført digitalt eller flyttet over til 2021.

 

Vi har likevel gjennomført kurs og gründerverksteder fysisk når det har vært mulig i henhold til restriksjoner fra myndighetene. Når det har blitt nedstengning av samfunnet har vi gitt digitale tilbud. Som tidligere år har vi gitt tilbud til økt kompetanse innen økonomi, skatt/mva, budsjett/kalkyler, kommunikasjon og diverse kurs i sosiale medier i tillegg til oppstartskurs for gründere som arrangeres en gang pr måned.

 

I 2020 startet et nytt tilbud som vi har kalt Gründerboost. Her tilbys filmer med tips og råd, digitale kurs, nettgrupper og alle tilbud lages i samarbeid og i tett kontakt med gründerne. Dette konseptet blir videreutviklet i 2021.

 

Til tross for pandemien har det har i løpet av 2020 vært nærmere 300 personer som har vært i kontakt med Etablererveiledningen.

 

Som en del av etablerertjenesten tilbys nettportalen minegenbedrift.no. Portalen er et verktøy for ulike faser i etableringsprosessen og linker direkte til instanser man kan ha nytte og hjelp fra. I tillegg gir den oversikt over aktuelle kurs og arrangementer for etablerere.

 

Alle tilbud i regi av etablererveiledningen er gratis for etablereren/gründeren.

 

Se egen nettside: 

www.etablererveiledning.no eller www.minegenbedrift.no 

for mer informasjon eller les flere detaljer i årsrapporten Om oss – årsrapport

 

NÆRINGSVEKST 2020

 

Næringsforeningen i Drammensregionen har på oppdrag fra Drammen kommune og næringslivet i Drammen igangsatt og driver «Næringsvekst 2020», et fireårig prosjekt som skulle være en forsterker for innovasjon og vekst. Prosjektet ble avsluttet 31.12.2020. 

 

Prosjektet hadde fire hovedsatsningsområder:
Besøksnæringen, Gründere, Eiendomsutvikling og Helse.

 

Drammen Works var prosjektets markedsmessige «ansikt og stemme». Alle kommunikasjonstiltak som ble utviklet gjennom «Næringsvekst 2020» var signert Drammen Works og basert på kommunikasjonsstrategien: Drammen er en kompakt by med det aller meste i umiddelbar nærhet. Dette gjør Drammen komplett der alle forhold ligger til rette for å kunne jobbe og bo i samme by. I tillegg er Drammen beriket med høy kompetanse og nær relasjon til universitetsmiljøet. Og tilgangen til kollektive transportmuligheter og ikke minst Drammen havn, gjør byen til et knutepunkt.

Overordnede mål for Næringsvekst 2020:
Drammen skal være en foretrukket kommune på Østlandet for næringsetablering og som bostedskommune.
For hver annen nye innbygger er målet å etablere en ny arbeidsplass.

 

Da Covid-19-pandemien rammet for alvor midt i mars 2020, besluttet styringsgruppa å omdisponere midler fra langsiktig påvirkning på den nasjonale arenaen til skadebegrensende tiltak for lokalt næringsliv i krise.

 

Mål: å bygge fellesskap og stolthet - å bidra til å gjøre krevende tider enklere, samt vise mangfoldet i Drammens næringsliv.

 

Sentralt i styringsgruppas vedtak sto et ønske om å bidra til at flest mulig handler lokalt.

 

Les mer om tiltaket på Drammen WORKS

Les mer om prosjektet på NV2020.no
Prosjektets oppdaterte tidslinje her

 

KOMPETANSEPLUSS MIDLER

 

Kompetansepluss er en tilskuddsordning for opplæring i grunnleggende ferdigheter, og tildeles fra Kompetanse Norge årlig.

 

Virksomheter og frivillige organisasjoner kan søke om penger gjennom ordningen, som skal bidra til at voksne får nødvendig kompetanse til å mestre krav og omstilling i arbeidslivet. Næringsforeningen har, i samarbeid med Folkeuniversitetet Sør-Øst, søkt og fått tildelt midler til kurs i arbeidsnorsk og fagbrev innenfor Logistikk. Kursene gjennomføres over samme lest og tilbys Næringsforeningens medlemsbedrifter. Kursene har meget god oppslutning.

 

Les mer her på Kompteanse Norge

 
 

DRAMMENWORKS